Bærekraft

Bærekraft

Bærekraft i dag


Maxeta AS er dedikert til bærekraftig produksjon av et bredt spekter av produkter, hvor dem blir produsert internt i våre fasiliteter i Skien. Vår produksjonsportefølje omfatter bordmoduler, grenstaver, sykeromspaneler og flere produkter til høyspenningsanlegg. Vi legger stor vekt på bærekraft i produktene våre, og derfor velger vi nøye ut materialer og leverandører med fokus på miljøvennlighet og kvalitet. For eksempel støpes aluminiumsprofilene våre i Norge, og vi benytter oss av anerkjente leverandører i Europa for å sikre høy standard og miljøvennlige produksjonsprosesser. Dette bidrar til at vi kan levere produkter av høy kvalitet samtidig som vi reduserer vår miljøpåvirkning.

 

Våre visjoner for bærekraft 2027


Vi jobber aktivt for å fremme likestilling ved å aktivt søke å øke kvinneandelen i salgsavdelingen, med et mål om å oppnå balanse mellom menn og kvinner i hele virksomheten. Samtidig tar vi ansvar for vårt miljø gjennom etablering av et omfattende miljøprogram for bedriftens produkter. Dette inkluderer grundig evaluering av CO2-avtrykket knyttet til våre volumprodukter og implementering av miljøregnskap for disse produktene, slik at vi kan utstede fullstendige miljødeklarasjoner (EPD). Videre forplikter vi oss til å opprettholde og forbedre vår miljøprofil ved å etterleve ISO 14001-standardene.

 

Våre visjoner for bærekraft 2030


 

Bærekraftige forretninger
KPIs: Andel av inntektene som bidrar til FNs bærekraftsmål

 

100% Salg som bidrar til bærekraftig utvikling

Bærekraftig organisasjon
 

 KPIs: CO2, Kvinner i ledende stillinger, Lønninger, Turnover på ansatte, Ulykker, Sykefravær

 

50% Redusert CO2 intensitet

 

40% Kvinner i ledende stillinger

Bærekraftige produkter og leveranser
KPIs: Volumkjøp av bærekraftige produkter, Volumkjøp fra utvalgte leverandører, Volumkjøp fra evaluerte leverandører/transportører

 

80% Kjøpsvolum vurdert etter Code of Conduct

 

Sertifikater