Forespørsel/bestilling, grenstav frittstående på fot, 2 – 4 sider.