Forespørsel/bestilling grenstav spent gulv – tak, 1 side