Forespørsel/bestilling grenstav spent gulv – tak, 2 – 4 sider