Maxeta skal til InnoTrans 2024!

Maxeta skal til InnoTrans 2024!


Kort om InnoTrans:

InnoTrans er den ledende internasjonale messen for transportteknologi, som finner sted annethvert år i Berlin og i år er den fra 24 – 27 september. Som en dedikert aktør innen transportteknologi ser vi frem til å utforske de nyeste innovasjonene og teknologiene som presenteres i Berlin.

Vi kommer til å være tilstede med våre leverandører på Innotrans, 25. og 26. september 2024.

Ta kontakt med oss hvis du planlegger å delta på InnoTrans i år og ønsker å avtale et møte med oss.

Sees på InnoTrans 2024!