Fintrådet Cu-lisse med EPR isolasjon.

Fintrådet Cu-lisse med EPR isolasjon.