Gjennomf. for kabel, strekkavlastet

Varenummer: 077550El-nummer: 1286155

Kabeluttak brukes ved kabelutføring i kanal med 45 mm lokkåpning.

Gjennomf. for kabel, strekkavlastet