Hjulgående skinneaggregat for WA-3500

Varenummer: HSA 1
Bestillingsvare

Skinneaggregatet sikrer effektiv og ergonomisk bruk av skinneboremaskin.
Skinneaggregatet plasseres på skinnen. 2 ledehjul låses i posisjon og hindrer at aggregatet sporer av.
Ved forflytting trilles skinneaggregat med påmontert bormaskin enkelt langs skinnen. Aggregatet er konstruert slik at det ikke kan trille ukontrollert avgårde.
Ved boring låses aggregatet i posisjon.

– Ergonomisk – tunge løft unngås.
– Ledehjul forhindrer avsporing.
– Hull plasseres alltid i riktig høyde i skinnelivet.
– Aggregatet kan ikke trille ukontrollert avgårde.
– Bormaskin henger fast i aggregat også uten aktivisert magnet.

Hjulgående skinneaggregat for WA-3500