Kontaktfett

Pfisterer kontaktfett beskytter Al/Al- og Al/Cu-skruforbindelser i innen- og utendørs anlegg mot korrosjon.
I forbindelse med sin høye temperaturbestandighet 90ºC varig og 200ºC i kortslutningstilfeller, garanteres en tilfredsstillende varig strømovergang.
Kontaktfett P1 har god vedheft og er bestandig mot vann og luft som innholder vanndamp, SO2/SO3, koksalt, nitrøse gasser, klor og ozon.

Kontaktfett