ORION Kombininstrument for HR og LRM systemer

ORION 3.1 og ORION M1 er overvåkings- og indikeringsenheter for spenningsdetektering,
faseovervåking og testing av grensesnitt iht. EN 61243-5. De brukes mot HR- og LRM-uttak
i mellomspenningsbrytere.
ORION M1 har stor, opplyst LCD-skjerm som gjør det lett å lese måleverdier, f. eks. for strøm,
fasevinkel og harmonisk bølgemåling. Den integrerte USB-utgangen kan brukes for å hente ut
lagrede resultater.
ORION M1 har info om neste vedlikeholdstest og batteristatus. Meny på engelsk / tysk.

ORION Kombininstrument for HR og LRM systemer