Pressavgreningsklemmer, Cu, OC-form

Pressavgreningsklemmer, Cu, OC-form