SICON Skruskjøtehylser

Kan brukes på alle typer kabler Al og Cu, for 220 V – 72,5 kV
PEX mot olje
Al mot Cu
Også for fintrådet leder, uten bruk av ekstra hylse
Materiale: fortinnet aluminium, skruer i messing
Alle skjøtehylser leveres med midtvegg.
*re = rund entrådet leder
*rm = rund flertrådet leder
*se = sektorformet entrådet leder
*sm = sektorformet flertrådet leder
*rm komp. = rund flertrådet komprimert leder

SICON Skruskjøtehylser