Strekkavlaster for kanalstikk

Varenummer: 089807El-nummer: 1299079

Uttak i 45mm, som MosaicTM45, har gjort det mulig å redusere kanaldimensjonene betraktelig.
Tidligere var vi avhengige av minimum 80mm kanalåpning, bokser og kombirammer, og vi benyttet materiell beregnet for veggbokser. Den tid er forbi, og vi har oppnådd smekrere kanaler, raskere montasje og vesentlig mindre lagerhold.
MosaicTM45 har tilpasninger for samtlige av våre installasjonskanaler.
I Maxcombi og Logix 45 sneppes uttakene direkte inn uten bruk av bokser og kombirammer.
Dette er et lite utvalg av materiell som leveres, MosaicTM45 produserer i tillegg materiell med standarder for de fleste land i verden

Strekkavlaster for kanalstikk