TENSOREX C+ AUTOMATISK AVSPENNING AV KONTAKTLEDNING

TENSOREX C+® er en innovativ, automatisk fjæravspenning fra den annerkjente leverandøren Mosdorfer Rail. Den patenterte fjærteknologien bidrar til tilnærmet konstant spenn i kontaktledningen igjennom variasjoner av vær og temperatur. Løsningen er vedlikeholdsfri og et stort steg videre fra den konvensjonelle loddeavspenningen.

Fordeler med TENSOREX C+®:

– Kompakt
– Beskjedent visuelt inntrykk
– Bedre og raskere installasjon
– Lav vekt
– Økt sikkerhet
– Ingen hjelpetrinser
– Ingen beskyttelseskasse for vekter
– Ikke behov for nisje ved tunnelmontasje
– Optimert lagerstyring
– Bærekraftig løsning

Funksjonsprinsipp:
Funksjonsprinsippet til den nye TENSOREX® C+ er hovedsakelig det samme som til standardutførelsen. TENSOREX® C+ er i prinsippet ei fjær som gir et konstant strekk i kontaktledningen ved variasjon av lengden.
Ei spesialutviklet spiralfjær og 2 trinser med variabel radius er montert på samme aksel.
Variasjonen i dreiemoment som frambringes av fjæra gjennom dens rotasjon, kompenseres av radiusvariasjonen til trinsa som kontaktledningen forbindes med.
Dreiemomentet som påvirker trinsesystemet, holdes i balanse av spiralfjæras dreiemoment, og derfor er strekket som påvirker kontaktledningen, tilnærmet konstant.

TENSOREX C+ AUTOMATISK AVSPENNING AV KONTAKTLEDNING