TENSOREX C+ AUTOMATISK AVSPENNING AV KONTAKTLEDNING,

Etter mer enn 10 års erfaring og suksess med TENSOREX®
lanserer nå Pfisterer TENSOREX® C+, en langt mer kompakt løsning
enn den tidligere.
– Kompakt
– Beskjedent visuelt inntrykk
– Bedre og raskere installasjon
– Lav vekt
– Økt sikkerhet
– Ingen hjelpetrinser
– Ingen beskyttelseskasse for vekter
– Ikke behov for nisje ved tunnelmontasje
– Optimert lagerstyring

Funksjonsprinsipp:
Funksjonsprinsippet til den nye TENSOREX® C+ er hovedsakelig det samme som til standardutførelsen. TENSOREX® C+ er i prinsippet ei fjær som gir et konstant strekk i kontaktledningen ved variasjon av lengden.
Ei spesialutviklet spiralfjær og 2 trinser med variabel radius er montert på samme aksel.
Variasjonen i dreiemoment som frambringes av fjæra gjennom dens rotasjon, kompenseres av radiusvariasjonen til trinsa som kontaktledningen forbindes med.
Dreiemomentet som påvirker trinsesystemet, holdes i balanse av spiralfjæras dreiemoment, og derfor er strekket som påvirker
kontaktledningen, tilnærmet konstant.

Dokumenter

TENSOREX C+ AUTOMATISK AVSPENNING AV KONTAKTLEDNING,