Universalramme 1 hull (2 mod)

Dette er en festeramme som benyttes til kanaler med lokkbredd 80mm.
Festerammen gjør det mulig å montere funksjoner i Mosaic45mm størrelse i kanalene.

Rammene har plass til funksjoner som bygger inntil 2 moduler i bredden.
Antall moduler er systemets mål på plassbehov. En modul utgjør 22,5mm.

Serien er levert av verdens største leverandør av denne typen materiell og har flere enn 300 funksjoner.

Festerammen består av en underdel og en overdel.

Universalramme 1 hull (2 mod)