Fleksibler

3 produkter

Maxeta leverer Fleksibler fra LUKA GmbH i Tyskland.
De leveres både i Cu og Aluminium. Flettede Fleksibler leveres også.
Fleksiblene kan leveres både borret og uborret. (uborret er standard)

Det finnes mange flere varianter enn det som er listet opp her, bare å spørre oss.