Medisinske opphengsskinner og tilbehør

Medisinske opphengskinner, veggskinner, er produsert i eloksert aluminium og ferdig sammensatt i lengder fra 550 til 5 550 mm. Det finnes skinner av ulik standard, mest brukt er 25×10 mm skinne, men også 30×10 mm skinne benyttes. Vær oppmerksom på dette ved bestilling. Er du i tvil, bestill en gratis skinneprøve.
Opphengskinnen benyttes for innfesting av skinneklaver, flowmeter, sug-ejektor, sugeflasker, kurver, hyller og annet medisinteknisk utstyr.
Vi har skinneklaver og annet tilbehør til forskjellige formål.

Overensstemmelse med normer
Produktet tilfredsstiller kravene i 93/42 EEC: Medisindirektivet.
Produsert etter gjeldende standard NS-EN ISO 19054: 2005: Skinnesystemer for oppheng av medisinsk utstyr.