Stor flymarkør leveranse!

Stor flymarkør leveranse!

Flymarkør leveranse klar for sending.

Maxeta har levert 123 flymarkører til Opp Kraftledningstjenester AS som de skal montere for et E-verk på Vestlandet.

Foto: Maxeta

Foto: Sigbjørn Dale (bilde fra tidligere levert prosjekt)