BAUR protrac® Nytt system for punktlokalisering av kabelfeil og kappefeil

BAUR protrac® Nytt system for punktlokalisering av kabelfeil og kappefeil

Protrac® er et helt nytt system for presis punktlokalisering av kabelfeil og kappefeil.

Systemet har en unik brukervennlighet takket være trådløs Bluetooth® kommunikasjon.

  • Det store touchdisplayet har 3D-visning av retning til feil
  • Svært god lydkvalitet og rekkevidde.

Funksjoner:
Akustisk og magnetisk punktlokalisering av kabelfeil
Punktlokalisering av kappefeil ved hjelp av skrittspenningsmetoden

FORDELER:

Unik brukervennlighet
Kommunikasjon med markmikrofon og hodetelefoner via Bluetooth®  – ingen kabler.
Avstand mellom kontrollenhet og markmikrofon opptil 40 m er mulig.
Oppladbare eller vanlige batterier kan benyttes.
Innebygget høyttaler muliggjør bruk uten hodetelefon.

Presis 3D-guiding
Høyre-/venstre-guiding og retning til feil angis presist i 3D-visning på stort touchdisplay.
Indikasjon av avstand til feil oppdateres kontinuerlig inkl. visning av foregående måling.

Svært god lydkvalitet og rekkevidde
Adaptiv to-trinns undertrykking av bakgrunnsstøy (ANS).
Støybegrensende design på markmikrofon.
Tydelig forskjell mellom overslagslyd og direkte lyd fra støtgenerator.